Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv

Bokkapitel
Referens
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2020). ”Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv”. I Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna och Lars Oxelheim (red.), EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020 (149–175). Stockholm: Santérus Förlag.

Författare
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Redaktör
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna, Lars Oxelheim

Syftet med detta kapitel är att beskriva lärdomar från nationalekonomisk forskning som studerat den pågående digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen av näringslivet och hur den påverkar olika arbetsmarknader. Utifrån dessa lärdomar diskuterar vi sedan möjliga policyförslag som syftar till att förbättra den framtida digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen av näringslivet och jobbskapandet inom EU.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se