This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv

Book Chapter
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2020). “Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv”. In Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna and Lars Oxelheim (Eds.), EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020 (149–175). Stockholm: Santérus Förlag.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Editors
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Michalski, Anna, Lars Oxelheim

Syftet med detta kapitel är att beskriva lärdomar från nationalekonomisk forskning som studerat den pågående digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen av näringslivet och hur den påverkar olika arbetsmarknader. Utifrån dessa lärdomar diskuterar vi sedan möjliga policyförslag som syftar till att förbättra den framtida digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen av näringslivet och jobbskapandet inom EU.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se