Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kvinnligt entreprenörskap

I de flesta länder är andelen män som är egenföretagare högre än andelen kvinnor. Denna könsskillnad är viktig att studera dels från ett jämlikhetsperspektiv, dels från ett perspektiv där samhället vill uppmuntra lämpliga individer att bli starta företag. I det här projektet undersöker vi könsskillnader i entreprenörskap i Sverige genom att använda den unika databas med detaljerade data som finns om svenska tvillingar.

Projektansvarig
Projektdeltagare
Ola Bengtsson

Magnus Johannesson

Vi visar att könsgapet i entreprenörskap är större än könsgapet i egenföretagande, samt att könsgapet i entreprenörskap delvis (21 %–32 % av variationen) kan förklaras av könsskillnader i personlighet och psykologi. Bl.a. ser vi att kvinnor har en mer negativ attityd till kalkylerbar risk. Å andra sidan ser vi att kvinnor är med positiva till icke-kalkylerbar osäkerhet, en viktig egenskap för entreprenörer Vår huvudslutsats är att det finns andra viktiga faktorer än personlighet och psykologi som bidrar till könsgapet i entreprenörskap. Denna slutsats förändras inte efter vi kontrollerar för utbildning och familjesituation.