Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Konkurrens och risktagande: en experimentell ansats

I dagens integrerade samhälle finns en social riskkomponent i många beslut, i allt från omkörningar i trafiken till sjukskrivning vid förkylning. Det är känt från såväl teoretisk som empirisk forskning att olika sociala normer spelar roll i olika ekonomiska beslut.

Projektansvarig

Även om traditionell ekonomisk teori inte säger att en beslutsfattare nödvändigtvis tar hänsyn till utfallet för andra, så pekar ny ekonomisk forskning mot att hänsyn tas. Det är därför sannolikt att sociala hänsynstaganden motverkar onödigt ”socialt” risktagande. Samtidigt visar erfarenheten (som t.ex. i samband med finanskrisen) att stora risker tas på andras bekostnad i konkurrenssituationer och att det tycks finnas olika åsikter om vad som är en acceptabel nivå på det ”sociala” risktagandet.

Dessa områden är tämligen outforskade och de experimentella metoder och beteendeteorier som utvecklats på senare år inom nationalekonomin ger goda möjligheter att undersöka dessa mekanismer på ett bättre sätt. Ett av de delprojekt som ingår är "Representativt risktagande och konkurrens". I detta delprojekt avser vi att studera hur olika konkurrenssituationer påverkar graden av risktagande när en agents handlingar påverkar vilken risk en investerare utsätts för.