Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Anställningsskydd och invandrares ställning på arbetsmarknaden

Teoretiska modeller visar att marginalgruppers ställning på arbetsmarknaden kan försvagas av ett starkt anställningsskydd. Också den empiriska litteraturen tyder på att marginalgrupper, särskilt unga människor, missgynnas av ett starkt anställningsskydd. Däremot är vetskapen om hur invandrares ställning på arbetsmarknaden påverkas av anställningsskydd begränsad, trots att denna fråga är mycket relevant från ett policyperspektiv. Syftet med projektet är att utröna hur invandrares möjligheter till anställning och egenföretagande påverkas av anställningsskydd.

Projektdeltagare
Olov Daunfeldt, HUI

Anders Bornhäll, HUI