Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (FIRES)

FIRES är ett europeiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att utveckla en reformstrategi för hur ökat entreprenörskap kan skapa en inkluderande och hållbar tillväxt i Europa. IFN är ett av nio europeiska forskningsinstitut som ingår i forskningsprojektet.

Projektansvarig