Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ägarstruktur och företagsstyrning i den finska företagssektorn

Syftet med projektet är att genomföra en orienterande studie av de senaste decenniernas utveckling i den finländska företagssektorn. I Finland, liksom i Sverige, har företagsstyrningen traditionellt utövats genom olika ägargruppers kontroll. Globaliseringen och en allt större andel institutionellt ägande är i detta sammanhang två viktiga förändringarna under senare tid. Centrala frågor i projektet är ifall den traditionella modellen fortfarande är lönsam och i vilken utsträckning skattestruktur och regelverk har anpassats till de nya ägarförhållandena. Projektet är ett uppdrag från Ekonomiska Rådet i Finland, som lyder under den finländska regeringen (statsrådets kansli). Arbetet kommer att utföras i samarbete med professor Timo Korkeamäki vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Projektet beräknas vara slutfört i juni 2014.

Projektansvarig