This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Påverkar riskkapitalinvesteringar anställda och samhällsekonomin?

Article in Swedish
Reference
Olsson, Martin and Joacim Tåg (2017). “Påverkar riskkapitalinvesteringar anställda och samhällsekonomin?”. Ekonomisk Debatt 45(8), 26–36.

Authors
Martin Olsson, Joacim Tåg

Vi diskuterar realekonomiska effekter av riskkapitalinvesteringar i etablerade bolag (private equity). Artikeln baseras på forskning som vi genomfört under de senaste åren och fokuserar på hur företag och anställda påverkas. Vi visar att riskkapitalinvesteringar inte har lett till en generellt ökad arbetslöshetsrisk för anställda. Dock finner vi att de som utför rutinmässiga arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som är lätta att flytta till utlandet i större utsträckning har blivit arbetslösa. Vi dokumenterar även en ökad produktivitet efter investeringarna, vilket i kombination med individeffekterna tyder på att investeringar i automatisering och utlokalisering har följt riskkapitalinvesteringar i Sverige.