This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Inkomstutveckling för människor från glesbygd och storstad

Article in Swedish
Reference
Bergh, Andreas and Martin Nordin (2022). “Inkomstutveckling för människor från glesbygd och storstad”. Ekonomisk Debatt 50(1), 23–33.

Authors
Andreas Bergh, Martin Nordin

Analyser av geografiska inkomstskillnader baseras ofta på jämförelser av genomsnittsinkomster i olika delar av Sverige. Vi utgår i stället från ett longitudinellt perspektiv där disponibla inkomster för individer uppväxta i glesbygd respektive storstad följs över tiden. De geografiska inkomstskillnaderna blir då mindre och ökar inte entydigt över tid. Samtidigt syns stora skillnader mellan stannare och flyttare. Individer som lämnar glesbygden håller jämna steg med rikets genomsnittsinkomst. Individer som stannar i glesbygd tappar alltmer relativt rikssnittet. Våra resultat visar att storstadens framgångar till stor del beror på inflyttad arbetskraft, vilket nyanserar schablonbilden av dynamiska storstäder och stagnerande landsbygd.