This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Sju lärdomar från missionsorienterad innovationspolitik

Article in Swedish
Reference
Henrekson, Magnus, Christian Sandström and Mikael Stenkula (2024). “Sju lärdomar från missionsorienterad innovationspolitik”. Ekonomisk Debatt 52(1), 51–60.

Authors
Magnus Henrekson, Christian Sandström, Mikael Stenkula

I dag lanseras allt fler riktade politiska åtgärder med större budgetar och högre förväntningar på framgångsrik innovation och förnyelse. Denna s k missionsorienterade innovationspolitik granskas teoretiskt och empiriskt i en ny antologi där vi är redaktörer. Från de olika bidragen vaskar vi fram sju slutsatser som på olika sätt ifrågasätter ändamålsenligheten i detta angreppssätt för att lösa viktiga samhällsproblem.