Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Sju lärdomar från missionsorienterad innovationspolitik

Artikel på svenska
Referens
Henrekson, Magnus, Christian Sandström och Mikael Stenkula (2024). ”Sju lärdomar från missionsorienterad innovationspolitik”. Ekonomisk Debatt 52(1), 51–60.

Författare
Magnus Henrekson, Christian Sandström, Mikael Stenkula

I dag lanseras allt fler riktade politiska åtgärder med större budgetar och högre förväntningar på framgångsrik innovation och förnyelse. Denna s k missionsorienterade innovationspolitik granskas teoretiskt och empiriskt i en ny antologi där vi är redaktörer. Från de olika bidragen vaskar vi fram sju slutsatser som på olika sätt ifrågasätter ändamålsenligheten i detta angreppssätt för att lösa viktiga samhällsproblem.