This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Kommunpolitikers beslut och brukarnas val

Book Chapter
Reference
Elinder, Mikael and Henrik Jordahl (2013). “Kommunpolitikers beslut och brukarnas val”. In Henrik Jordahl (Ed.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter (143–164).

Authors
Mikael Elinder, Henrik Jordahl

Editor
Henrik Jordahl

Kommuner med högermajoritet har högre andel privat produktion av välfärdstjänster än vad kommuner med vänstermajoritet har. Denna skillnad är tydligast för privatiseringar med vinstsyftande företag som motpart men går även att se för privatiseringar som involverar ideella utförare. Skillnaden i privatiseringsgrad mellan kommuner med höger- och vänstermajoritet är större för tjänster där kommunens politiker har ett stort inflytande över privatiseringsbesluten. Jämförelsen visar att medborgarnas val av utförare inte verkar styras lika mycket av ideologi som kommunpolitikernas privatiseringsbeslut.