Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Kommunpolitikers beslut och brukarnas val

Bokkapitel
Referens
Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2013). ”Kommunpolitikers beslut och brukarnas val”. I Henrik Jordahl (red.), Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter (143–164). Stockholm: SNS Förlag.

Författare
Mikael Elinder, Henrik Jordahl

Redaktör
Henrik Jordahl

Kommuner med högermajoritet har högre andel privat produktion av välfärdstjänster än vad kommuner med vänstermajoritet har. Denna skillnad är tydligast för privatiseringar med vinstsyftande företag som motpart men går även att se för privatiseringar som involverar ideella utförare. Skillnaden i privatiseringsgrad mellan kommuner med höger- och vänstermajoritet är större för tjänster där kommunens politiker har ett stort inflytande över privatiseringsbesluten. Jämförelsen visar att medborgarnas val av utförare inte verkar styras lika mycket av ideologi som kommunpolitikernas privatiseringsbeslut.