This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

LAS 40 år – Arbetsrättsliga föreningen 60 år - Anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm

Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd

Book Chapter
Reference
Skedinger, Per (2018). “Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd”. In Ronnie Eklund (Ed.), LAS 40 år – Arbetsrättsliga föreningen 60 år - Anföranden vid sammankomst 21 januari 2015 i Stockholm (31–43). Stockholm: Jure Förlag.

Author
Per Skedinger

Editor
Ronnie Eklund

Denna uppsats diskuterar teoretiska utgångspunkter och empiri i internationell och svensk forskning om anställningsskyddets effekter. Jag sammanfattar de viktigaste empiriska resultaten om effekter på sysselsättning, arbetslöshet och produktivitet och diskuterar kvarstående kunskapsluckor i forskningen.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se