This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Samlad Glädje

Förfalskningar av medeltida brakteater

Book Chapter
Reference
Svensson, Roger (2019). “Förfalskningar av medeltida brakteater”. In Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg and Magnus Wijk (Eds.), Samlad Glädje (301–307). Uppsala: Numismatiska klubben i Uppsala.

Author
Roger Svensson

Editors
Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg, Magnus Wijk

Myntförfalskningar har troligen funnits nästan lika länge som de första mynten. Förfalskningar har varit ett gissel såväl för forntida/medeltida handelsmän och myntutgivare som för myntsamlare under de senaste århundradena.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se