This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Industrin inför 80–talet

Book
Reference
Carlsson, Bo et al. (1981). Industrin inför 80–talet. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Authors
Bo Carlsson, Johan Örtengren, Petra Lantz, Tomas Pousette, Lars Jagrén, Fredrik Bergholm

Denna studie syftar till att belysa den svenska industrins internationella konkurrenskraft mot bakgrund av de svårigheter som under 1970-talet drabbat den svenska ekonomin.

Hur stora är egentligen strukturproblemen i industrin, och vilka är de? Har debatten i alltför hög grad kommit att röra sig om de s.k. krisbranscherna? Hur har investeringsutvecklingen sett ut de senaste årtiondena, om man tar hänsyn till inte bara materiella utan även immateriella investeringar? Vilka begränsningar kan förhållandena på arbetsmarknaden förväntas utgöra på den industriella tillväxten under 80-talet? Hur är den svenska industrin rustad i tekniskt avseende, särskilt vad gäller elektronik och materialteknik? Vilka är den svenska industrins främsta konkurrensfördelar i dag? Hur ser egentligen framtidsutsikterna ut i de s.k. tillväxtbranscherna, verkstadsindustrin och kemiindustrin? Detta är exempel på frågor som behandlas i studien.