This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Energimarknaden, ägandet och klimatet

Book
Reference
Lundgren, Tommy, Jesper Stage, Thomas Tangerås and Björn Carlén (2013). Energimarknaden, ägandet och klimatet. Stockholm: SNS Förlag.

Authors
Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås, Björn Carlén

Väl fungerande energimarknader är centrala för vårt moderna samhälle. Tillgång till billig energi har starkt bidragit till den svenska ekonomins utveckling. Energimarknaderna styrs kanske mer än många andra marknader av spelregler som bestäms genom politiska beslut, bland annat genom att en stor del av den svenska el- och värmeproduktionskapaciteten samt distributionsnäten ägs av offentliga aktörer. Ägandet varierar från små lokala kommunägda producenter och distributörer till internationella stora bolag i statlig ägo. Inte sällan anförs att de kommunalt ägda energibolagen tar, eller bör ta, särskilda samhällshänsyn.

I denna rapport diskuterar författarna ett antal frågeställningar kring de kommunala energibolagens roll och förutsättningar som varit föremål för debatt under senare år:

  1. Finns det en särskild klimatpolitisk roll att spela för de kommunala energibolagen? Hur ser den i så fall ut?
  2. Vilken betydelse har det för prissättning, investeringar och konkurrensen på energimarknaden om kommunala bolag tar ett bredare perspektiv än ren vinstmaximering?
  3. Vilka effekter får den särskilda lagstiftning som omfattar de kommunala energibolagen?
  4. Finns det några skillnader mellan hur kommunala och privata energibolag utnyttjar resurserna och anpassar sig till klimatpolitiken?
Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se