This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Piska eller morot?: change management för hållbara beteendeförändringar

Book
Reference
Russberg, Anna and Jannis Angelis (2018). Piska eller morot?: change management för hållbara beteendeförändringar. Lund: Studentlitteratur.

Authors
Anna Russberg, Jannis Angelis

Lyckade förändringsarbeten kräver motiverad och delaktig personal, men framför allt konkreta beteendeförändringar hos chefer och personal för att få förändringarna att hålla över tid. Många organisationer misslyckas – denna bok hjälper dig att lyckas.

Följande problemområden och frågeställningar tas upp:

  • Hur leder man ett förändringsarbete?
  • Vad krävs av organisationen? Vad krävs av chefen?
  • Hur skapas och drivs en arbetsmiljö där personalen är motiverad?
  • Vad kan vi lära av ansatserna Lean och Gamification?
  • Hur fungerar och hur hanterar vi framtidens arbetsplats: millenniumgenerationen?
  • Hur hanterar vi den stora utmaningen med miljömässig hållbarhet?