This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Book
Reference
Braunerhjelm, Pontus, Klas Eklund and Magnus Henrekson (2020). Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?. Stockholm: Samhällsförlaget.

Authors
Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

I takt med tilltagande globalisering och hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Men att ett politikområde är hett garanterar inte att besluten blir väl avvägda.

Tre av Sveriges främsta nationalekonomer varnar i denna bok för ett alltför snävt synsätt, där innovationspolitik likställs med satsningar på forskning och utveckling för att få fram högteknologiska produkter. Författarna menar istället att innovativa produkter och tjänster krävs i samtliga branscher och verksamheter, inte bara högteknologiska. Strukturer, hierarkier och produkter måste ständigt utmanas.