This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Granskaren måste komma utifrån

2013-06-03 Balans
Op-Ed
Reference
Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin and Richard Öhrvall (2013). “Granskaren måste komma utifrån”. Balans, June 3.

Authors
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

Den kommunala revisionen i Sverige är ifrågasatt och kritiken bör tas på allvar. Det skriver Andreas Bergh (IFN), Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall (IFN), i ett debattinlägg i revisionsbranschens tidning Balans. De fyra författarna har under våren publicerat Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska. I Balans skriver de att det centrala är att granskningen kommer utifrån.