This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Meningslöst förbjuda vinstuttag i vårdföretag

2013-07-05 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Holmberg, Pär (2013). “Meningslöst förbjuda vinstuttag i vårdföretag”. Svenska Dagbladet, July 5.

Author
Pär Holmberg

Pär Holmberg, IFN, svarar Jonas Sjöstedt, Västerpartiet, (Brännpunkt 4/7) som menar att vinstuttag bör förbjudas för privata företag inom vård, skola och omsorg. Pär Holmberg menar att det i praktiken är ett slag i luften: "En sådan lag får knappast någon större effekt på vinstuttagen, eftersom det är lätt för en koncern att flytta vinsten från ett bolag där vinstuttag är förbjudna till ett annat bolag inom samma koncern där vinstuttag är tillåtna."

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se