This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö

2014-01-24 Kvällsposten
Op-Ed
Reference
Holmberg, Pär (2014). “S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö”. Kvällsposten, January 24.

Author
Pär Holmberg

I Kvällsposten har förts en debatt om elområden och elpriser. Pär Holmberg, IFN, skriver i ett inlägg att (S) valt en "mer populistisk linje" som innebär att elområden Malmö och Stockholm bör slås ihop. Holmberg menar att en "bättre och mindre äventyrlig lösning är i stället att kompensera elkonsumenter i södra Sverige genom att justera stamnätstarifferna".

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se