This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler

2016-02-25 Dagens Samhälle
Op-Ed
Reference
Angelis, Jannis, Anna Häger Glenngård and Henrik Jordahl (2016). “Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler”. Dagens Samhälle, February 25.

Authors
Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård, Henrik Jordahl

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) och Anna Häger Glenngård att det råder en hög lägstanivå i svensk primärvård men det finns områden där det krävs förbättringar, till exempel personalfrågor: "Svenska vårdcentraler skulle kunna vara bättre på att behålla nyckelpersoner och belöna högpresterande personal."