This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver

2019-01-16 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Mörk, Eva, Gissur Ó Erlingsson and Lovisa Persson (2019). “Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”. Dagens Nyheter, January 16.

Authors
Eva Mörk, Gissur Ó Erlingsson, Lovisa Persson

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.