This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri

2019-11-01 Dagens Samhälle
Op-Ed
Reference
Bergh, Andreas and Gissur Ó Erlingsson (2019). “ Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri”. Dagens Samhälle, November 1.

Authors
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson

Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN och Gissur Ó Erlingsson, skriver en debattartikel i Dagens Samhälle om tillväxtpolitik i form av marknadsföring av platser. En åtgärd som de menar inte är problemfri.