This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Dålig konkurrens på den europeiska fotbollsmarknaden

2021-05-02 Dagens Industri
Op-Ed
Reference
Norbäck, Pehr-Johan, Martin Olsson and Lars Persson (2021). “Dålig konkurrens på den europeiska fotbollsmarknaden”. Dagens Industri, May 2.

Authors
Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson, Lars Persson

Försöket att starta en ny superliga inom den europeiska fotbollen visar på behovet av att se över den nuvarande organisationen.  Att storklubbarna agerar i en alltmer kommersiell miljö väcker frågan om EU:s konkurrensmyndighet bör agera kraftfullare för att säkerställa att fans och mindre fotbollsklubbar får en större del av det överskott som skapas på fotbollsmarknaden, skriver tre forskare i nationalekonomi.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se