This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Enkla jobb bidrar till självförsörjning

2022-06-21 Altinget
Op-Ed
Reference
Skedinger, Per (2022). “Enkla jobb bidrar till självförsörjning”. Altinget, June 21.

Author
Per Skedinger

Den måttliga anpassning nedåt av relativlönerna som vi sett i några av de enkla jobben har inte varit tillräcklig, skriver Per Skedinger, som menar att fler enkla jobb i Sverige skulle underlätta etablering på arbetsmarknaden för den växande gruppen av utrikes födda.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se