This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Minimera statliga ingripanden på elmarknaden

2022-07-06 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Holmberg, Pär (2022). “Slutreplik: Minimera statliga ingripanden på elmarknaden”. Svenska Dagbladet, July 6.

Author
Pär Holmberg

Min farhåga är att alternativa tekniker och småskalig produktion kan komma i kläm mellan olika subventioner. Det är olyckligt, då dessa tekniker på kort sikt kan göra mest för att dämpa energikrisen.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se