This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Plakatpolitik har tagit över i reformlandet Sverige

2023-04-04 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Bergh, Andreas and Gissur Ó Erlingsson (2023). “Plakatpolitik har tagit över i reformlandet Sverige”. Dagens Nyheter, April 4.

Authors
Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson

Det politiska landskapet är alltmer fragmentiserat, samtidigt som samhällsvetenskapen blickar mer mot omvärlden än mot Sverige. Våra politiker blir dessutom allt yngre. Det är inte alltid en nackdel, men åldern har också vissa fördelar vad det gäller förmågan att sträcka ut en hand.