This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Till minne: Assar Lindbeck

2020-09-09 Dagens Nyheter
Other
Reference
Henrekson, Magnus, Henrik Horn and Lars Persson (2020). “Till minne: Assar Lindbeck”. Dagens Nyheter, September 9.

Authors
Magnus Henrekson, Henrik Horn, Lars Persson

Magnus Henrekson, Henrik Horn och Lars Persson, samtliga IFN, skriver ett minnesord i Dagens Nyheter om Assar Lindbeck, IFN. "Ett mått på Assar betydelse är att han behöver bara benämnas med förnamn för att alla med samhällsintresse ska veta vem som avses. Namnet stammar från det nordiska namnet Andswarur med betydelsen ”han som ger svar”. Om det är något som präglat Assars livsgärning så är det just att söka svaren på tidens viktigaste frågor och kommunicera sina svar både till kolleger och samhället."