This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Varken sedelpressar eller välfyllda lador är lösningen på svenska samhällsproblem

2021-05-28 Dagens Nyheter
Other
Reference
Bergh, Andreas (2021). “Varken sedelpressar eller välfyllda lador är lösningen på svenska samhällsproblem”. Dagens Nyheter, May 28.

Author
Andreas Bergh

Sveriges problem är inte att det är svårt att driva in skatt. Det svåra är att använda skattepengarna effektivt. Att prioritera mellan sjuksköterskor och poliser. Att organisera den offentliga sektorn på ett sätt som gör den flexibel, individanpassad och jämlikhetsfrämjande på samma gång. Att skapa en arbetsmarknad där även ungdomar och invandrare snabbt får jobb. Att göra rätt offentliga investeringar.