This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Tänk att cyklar som drivs på el och hyrs via mobilapp ska vara så kontroversiella

2021-06-29 Dagens Nyheter
Other
Reference
Bergh, Andreas (2021). “Tänk att cyklar som drivs på el och hyrs via mobilapp ska vara så kontroversiella”. Dagens Nyheter, June 29.

Author
Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver om hur människor reagerar på ny teknik, beskriver rädslan för att ungdomar skulle fastna i schackspel och för hur cyklar skulle göra kvinnor infertila och drar paralleller till utvecklingen med fler elcyklar i gatubilden.