This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen: Slutredovisning avseende juli 2016–juni 2021

Other
Reference
Tåg, Joacim (2021). “Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen: Slutredovisning avseende juli 2016–juni 2021”.

Author
Joacim Tåg

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad – ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Dessutom har den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi inneburit en strukturomvandling av historiska proportioner. Dessa två makrotrender kräver att företag anpassar sina produktionsmetoder, samt ofta en förändring i företagets ägarstruktur, då vissa former av ägande är bättre än andra på att anpassa sig till utvecklingen. Mot denna bakgrund har vi inom programmet bedrivit forskning med utgångspunkt i näringslivets och företagens perspektiv inom tre kärnområden.