Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen: Slutredovisning avseende juli 2016–juni 2021

Övrigt
Referens
Tåg, Joacim (2021). ”Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen: Slutredovisning avseende juli 2016–juni 2021”. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Författare
Joacim Tåg

Svensk ekonomi är sedan länge i hög grad internationellt integrerad – ett resultat av den globaliseringsprocess som tog fart efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Dessutom har den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi inneburit en strukturomvandling av historiska proportioner. Dessa två makrotrender kräver att företag anpassar sina produktionsmetoder, samt ofta en förändring i företagets ägarstruktur, då vissa former av ägande är bättre än andra på att anpassa sig till utvecklingen. Mot denna bakgrund har vi inom programmet bedrivit forskning med utgångspunkt i näringslivets och företagens perspektiv inom tre kärnområden.