This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 52

Sambandet mellan lönespridning inom företag och produktivitet: vad säger forskningen?

Policy Paper
Reference
Heyman, Fredrik (2012). “Sambandet mellan lönespridning inom företag och produktivitet: vad säger forskningen?”. IFN Policy Paper No. 52. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Author
Fredrik Heyman

De senaste decennierna har inneburit ett ökat intresse för frågor som behandlar lönespridning. Detta intresse har motiverats av en tendens till ökad lönespridning i många länder. Främst gäller detta i USA och Storbritannien, men en liknande utveckling har även varit fallet i länder som traditionellt har haft en komprimerad lönestruktur. Ett exempel på det senare är Sverige där ett flertal studier har påvisat tendenser till ökad lönespridning sedan 1980-talet.