Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 52

Sambandet mellan lönespridning inom företag och produktivitet: vad säger forskningen?

Policy Paper
Referens
Heyman, Fredrik (2012). ”Sambandet mellan lönespridning inom företag och produktivitet: vad säger forskningen?”. IFN Policy Paper nr 52. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Fredrik Heyman

De senaste decennierna har inneburit ett ökat intresse för frågor som behandlar lönespridning. Detta intresse har motiverats av en tendens till ökad lönespridning i många länder. Främst gäller detta i USA och Storbritannien, men en liknande utveckling har även varit fallet i länder som traditionellt har haft en komprimerad lönestruktur. Ett exempel på det senare är Sverige där ett flertal studier har påvisat tendenser till ökad lönespridning sedan 1980-talet.