This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 53

Den svenska företagsstrukturen: Utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen

Policy Paper
Reference
Henrekson, Magnus, Dan Johansson and Mikael Stenkula (2012). “Den svenska företagsstrukturen: Utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen”. IFN Policy Paper No. 53. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Magnus Henrekson, Dan Johansson, Mikael Stenkula

Nya koncernkorrigerade data från SCB visar att andelen anställda i medelstora företag (här definierade som företag med mellan 10 och 199 anställda) har stigit i det privata näringslivet mellan 1993 och 2009. Mer än en tredjedel av de anställda arbetar i dag i medelstora företag och andelen i Sverige är jämförbar med övriga Europa. Förutom outsourcing och konsolidering torde det ändrade institutionella ramverket, t.ex. förändringar av arbetsmarknadens reglering och i skattesystemet, utgöra en förklaring till det mönster vi kan se i statistiken. Det är i dag betydligt mer förmånligt att starta och expandera företag än för 20 år sedan.