Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Policy Paper No. 53

Den svenska företagsstrukturen: Utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen

Policy Paper
Referens
Henrekson, Magnus, Dan Johansson och Mikael Stenkula (2012). ”Den svenska företagsstrukturen: Utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen”. IFN Policy Paper nr 53. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Författare
Magnus Henrekson, Dan Johansson, Mikael Stenkula

Nya koncernkorrigerade data från SCB visar att andelen anställda i medelstora företag (här definierade som företag med mellan 10 och 199 anställda) har stigit i det privata näringslivet mellan 1993 och 2009. Mer än en tredjedel av de anställda arbetar i dag i medelstora företag och andelen i Sverige är jämförbar med övriga Europa. Förutom outsourcing och konsolidering torde det ändrade institutionella ramverket, t.ex. förändringar av arbetsmarknadens reglering och i skattesystemet, utgöra en förklaring till det mönster vi kan se i statistiken. Det är i dag betydligt mer förmånligt att starta och expandera företag än för 20 år sedan.