This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 58

Låglönekonkurrens och lönereglering

Policy Paper
Reference
Skedinger, Per (2012). “Låglönekonkurrens och lönereglering”. IFN Policy Paper No. 58. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Author
Per Skedinger

En mycket uppmärksammad fråga i både Norge och Sverige under de senaste åren är hur löner och arbetsvillkor ska bestämmas för utländsk personal. Den utländska arbetskraften finns både i inhemska företag och som utstationerad personal i utländska företag som är tillfälligt verksamma i landet. Diskussionen är föranledd av att EU utvidgats med nya medlemsstater med väsentligt lägre inkomstnivå än de gamla medlemsländerna samtidigt som principen om fri rörlighet för varor och tjänster ska gälla inom unionen. Eftersom Norge undertecknat EES-avtalet påverkas man på liknande sätt som medlemsstaten Sverige.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se