This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 61

Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?

Policy Paper
Reference
Heyman, Fredrik and Pehr-Johan Norbäck (2013). “Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist?”. IFN Policy Paper No. 61. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck

Utländska direktinvesteringar står för en stor del av den alltmer globalt sammanflätade världsekonomin. Detta har även haft återverkningar för Sverige. Svenska multinationella företag har under årtionden haft en betydande utlandsverksamhet och under de senaste decennierna har inflödet av utländska direktinvesteringar ökat markant. Detta innebär att alltfler företag är utlandsägda och att alltfler anställda arbetar i utlandsägda företag.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se