This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Popular Science
Reference
Erlingsson, Gissur Ó. and Richard Öhrvall (2017). “Fullmäktigeledamoten och mandatperioden”. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Authors
Gissur Ó. Erlingsson, Richard Öhrvall

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har SKL finansierat en forskningsrapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall från Linköpings universitet. I forskningsprojektet följer statsvetarna ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val genom återkommande enkätomgångar.