Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Fullmäktigeledamoten och mandatperioden

Populärvetenskap
Referens
Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2017). ”Fullmäktigeledamoten och mandatperioden”. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Författare
Gissur Ó. Erlingsson, Richard Öhrvall

Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda och hur fungerar den svenska representativa demokratin på lokal nivå? För att få en fördjupad bild av dessa frågor har SKL finansierat en forskningsrapport av statsvetarna Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall från Linköpings universitet. I forskningsprojektet följer statsvetarna ett stort antal av dem som kandiderade till kommunfullmäktige i 2014 års val genom återkommande enkätomgångar.