This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2018). “Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift (5), 108–111.

Author
Roger Svensson

I denna artikel bestäms och dateras några omtvistade svenska medeltida brakteater. Analysen utgår ifrån de fyra vetenskapliga metoder som diskuterades av författaren i SNT 2018:2: 1) text; 2) myntfynd; 3) myntfötter och 4) sociala attribut.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se