Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Svensk Numismatisk Tidskrift

Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder

Populärvetenskap
Referens
Svensson, Roger (2018). ”Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift (5), 108–111.

Författare
Roger Svensson

I denna artikel bestäms och dateras några omtvistade svenska medeltida brakteater. Analysen utgår ifrån de fyra vetenskapliga metoder som diskuterades av författaren i SNT 2018:2: 1) text; 2) myntfynd; 3) myntfötter och 4) sociala attribut.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se