This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2018). “Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift (2), 32–38.

Author
Roger Svensson

Tusentals olika typer av brakteater präglades under medeltiden i centrala, östra och norra Europa. Dessvärre är de flesta brakteater stumma - de saknar inskriptioner med ledtråd om myntherre och myntort. Detta försvårar bestämning och datering. I denna artikel redovisas fyra olika metoder som kan användas var för sig eller i kombination för att datera och bestämma brakteater:

1) inskriptioner
2) myntfynd
3) regionala myntfötter
4) sociala attribut på själva motivet

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se