Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Svensk Numismatisk Tidskrift

Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder

Populärvetenskap
Referens
Svensson, Roger (2018). ”Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift (2), 32–38.

Författare
Roger Svensson

Tusentals olika typer av brakteater präglades under medeltiden i centrala, östra och norra Europa. Dessvärre är de flesta brakteater stumma - de saknar inskriptioner med ledtråd om myntherre och myntort. Detta försvårar bestämning och datering. I denna artikel redovisas fyra olika metoder som kan användas var för sig eller i kombination för att datera och bestämma brakteater:

1) inskriptioner
2) myntfynd
3) regionala myntfötter
4) sociala attribut på själva motivet

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se