This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Den kalla handen

Popular Science
Reference
Elinder, Mikael (2021). “Den kalla handen”. Ekonomisk Debatt 49(8), 3–4.

Author
Mikael Elinder

Under 2020 lämnade avlidna i Sverige 1,4 miljarder kr i testamentsgåvor till olika välgörande ändamål (Giva Sverige 2021). Detta givande är anmärkningsvärt på flera sätt. Närmare 100 000 personer avled under året, vilket innebär att i genomsnitt lämnade varje avliden 14 000 kr i sådana testamentsgåvor. Det ligger nära till hands att tolka denna siffra som att svenska folket är ganska generöst vad gäller att testamentera pengar till välgörenhet. Men bakom detta genomsnitt döljer sig en extrem variation. Endast två procent av de avlidna gav en testamentsgåva till en välgörenhetsorganisation. De andra 98 procenten gjorde det inte.