Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Den kalla handen

Populärvetenskap
Referens
Elinder, Mikael (2021). ”Den kalla handen”. Ekonomisk Debatt 49(8), 3–4.

Författare
Mikael Elinder

Under 2020 lämnade avlidna i Sverige 1,4 miljarder kr i testamentsgåvor till olika välgörande ändamål (Giva Sverige 2021). Detta givande är anmärkningsvärt på flera sätt. Närmare 100 000 personer avled under året, vilket innebär att i genomsnitt lämnade varje avliden 14 000 kr i sådana testamentsgåvor. Det ligger nära till hands att tolka denna siffra som att svenska folket är ganska generöst vad gäller att testamentera pengar till välgörenhet. Men bakom detta genomsnitt döljer sig en extrem variation. Endast två procent av de avlidna gav en testamentsgåva till en välgörenhetsorganisation. De andra 98 procenten gjorde det inte.