This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomipriset säger inget om svenska minimilöner

2021-12-10 Kvartal
Popular Science
Reference
Skedinger, Per (2021). “Ekonomipriset säger inget om svenska minimilöner”. Kvartal, December 10.

Author
Per Skedinger

Årets Nobelpris i ekonomi har missuppfattats av många i svenska medier. De missar att David Cards forskningsrön om minimilöner är inte överförbara till svenska förhållanden.

Per Skedinger

+46 (0)8 665 4553
+46 (0)70 486 0389
per.skedinger@ifn.se