This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Dags att omvärdera Riksbankens roll och ställning?

Popular Science
Reference
Bergh, Andreas (2023). “Dags att omvärdera Riksbankens roll och ställning?”. Ekonomisk Debatt 51(1), 81–84.

Author
Andreas Bergh

Principen för Riksbankens penningpolitik är i grunden både enkel och smart. Om ekonomin visar tendenser till överhettning blir det ont om arbetskraft. Då måste arbetsgivare bjuda över varandra för att få tag i personal. Ökade lönekostnader ger ökade priser, vilket ger inflation och krav på ytterligare löneökningar.